Skip To Content
Filter

Badeplasser i TrondheimsregionenBadeplasser i Trondheimsregionen

 Trondheim Kommune
Updated a year ago
Oversikt over badeplasser i Trondheimsregionen.Oversikt over badeplasser i Trondheimsregionen.

BysykkelBysykkel

 Trondheim Bysykkel
Created a year ago
Ønsker du å analysere hvordan Trondheim Bysykkel fungerer, visualisere bevegelser i byen, vise bysykling i din egen app, eller har du andre interessante idéer? Trondheim Bysykkel har data som lar deg komme i gang.Ønsker du å analysere hvordan Trondheim Bysykkel fungerer, visualisere bevegelser i byen, vise bysykling i din egen app, eller har du andre interessante idéer? Trondheim Bysykkel har data som lar deg komme i gang.

Ferie og fridager i skolen (skolerute)Ferie og fridager i skolen (skolerute)

 Trondheim Kommune
Created a year ago
Oversikt over ferie og fridager ved grunnskoler i Trondheim fram til august 2019.Oversikt over ferie og fridager ved grunnskoler i Trondheim fram til august 2019.

Luftkvalitet.infoLuftkvalitet.info

 Miljødirektoratet
Updated a year ago
Trondheimslufta overvåkes av et målenett bestående av fire målestasjoner.  Viser målinger av PM10, PM2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se  http://luftkvalitet.info/ og nilu.no. API informasjon: https://api.nilu.no/docs/Trondheimslufta overvåkes av et målenett bestående av fire målestasjoner.  Viser målinger av PM10, PM2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se  http://luftkvalitet.info/ og nilu.no. API informasjon: https:/...

GrunnforurensningGrunnforurensning

 Miljødirektoratet
Updated a year ago
Tjenesten omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. Tjenesten er fremskaffet ved kartlegging av lokaliteter med forurenset grunn og/eller med mistanke om forurenset grunn og ved innrapporteringer gjort i forbindelse med bygge- og gravesaker, pålegg om undersøkelser etter tiltak eller på eget initiativ.Tjenesten omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. Tjenesten er fremskaffet ved kartlegging av lokaliteter med forurenset grunn og/eller med mistanke om forurenset grunn og v...

BefolkningBefolkning

 Statistisk sentralbyrå
Created a year ago
01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter region, statistikkvariabel og kvartal Kilde: Statistisk sentralbyrå01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter region, statistikkvariabel og kvartal Kilde: Statistisk sentralbyrå