Skip To Content
Filter

+CityxChange KPI overview+CityxChange KPI overview

Trondheim Kommune
Updated a month ago
KPIs - CityxChange +CityxChange (Positive City ExChange) is a smart city project, that has been granted funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme in the call for ‘Smart cities and communities.’ The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the +CityxChange consortium together with the Lighthouse Cities Trondheim Kommune and Limerick City and County Council. For ...KPIs - CityxChange +CityxChange (Positive City ExChange) is a smart city project, that has been granted funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme in the call for ‘Smart cities and ...

Kommunens ansatteKommunens ansatte

Trondheim Kommune
Created 4 months ago
Nøkkeltall om kommunens ansatte.Nøkkeltall om kommunens ansatte.

BefolkningBefolkning

Statistisk sentralbyrå
Updated 4 months ago
01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter region, statistikkvariabel og kvartal Kilde: Statistisk sentralbyrå01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter region, statistikkvariabel og kvartal Kilde: Statistisk sentralbyrå

Badeplasser i TrondheimsregionenBadeplasser i Trondheimsregionen

Trondheim Kommune
Created 2 years ago
Oversikt over badeplasser i Trondheimsregionen.Oversikt over badeplasser i Trondheimsregionen.

BysykkelBysykkel

Trondheim Bysykkel
Created 2 years ago
Ønsker du å analysere hvordan Trondheim Bysykkel fungerer, visualisere bevegelser i byen, vise bysykling i din egen app, eller har du andre interessante idéer? Trondheim Bysykkel har data som lar deg komme i gang.Ønsker du å analysere hvordan Trondheim Bysykkel fungerer, visualisere bevegelser i byen, vise bysykling i din egen app, eller har du andre interessante idéer? Trondheim Bysykkel har data som lar deg komme i gang.

Ferie og fridager i skolen (skolerute)Ferie og fridager i skolen (skolerute)

Trondheim Kommune
Created 2 years ago
Oversikt over ferie og fridager ved grunnskoler i Trondheim fram til august 2019.Oversikt over ferie og fridager ved grunnskoler i Trondheim fram til august 2019.

Luftkvalitet.infoLuftkvalitet.info

Miljødirektoratet
Updated 2 years ago
Trondheimslufta overvåkes av et målenett bestående av fire målestasjoner.  Viser målinger av PM10, PM2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se  http://luftkvalitet.info/ og nilu.no. API informasjon: https://api.nilu.no/docs/Trondheimslufta overvåkes av et målenett bestående av fire målestasjoner.  Viser målinger av PM10, PM2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se  http://luftkvalitet.info/ og nilu.no. API informasjon: https:/...

GrunnforurensningGrunnforurensning

Miljødirektoratet
Updated 2 years ago
Tjenesten omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. Tjenesten er fremskaffet ved kartlegging av lokaliteter med forurenset grunn og/eller med mistanke om forurenset grunn og ved innrapporteringer gjort i forbindelse med bygge- og gravesaker, pålegg om undersøkelser etter tiltak eller på eget initiativ.Tjenesten omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. Tjenesten er fremskaffet ved kartlegging av lokaliteter med forurenset grunn og/eller med mistanke om forurenset grunn og v...