Skip To Content

Åpne data fra Trondheim kommune

http://data.trondheim.kommune.no kan du finne noen åpne datasett som enten er laget av, for eller i Trondheim kommune.

I startfasen av prosjektet begynner vi med å legge ut (lenker til) åpen data som er laget av andre, men som er relevant for Trondheim kommune. I løpet av 2019 vil vi begynne å åpne opp kommunale datasett.

Vi arbeider aktivt for å legge ut nye datasett som skaper verdi ved å bli brukt. Vi vil gjerne kontaktes dersom du har ideer til nye datasett som bør legges ut. Har du noen ønsker, send e-post til opendata@trondheim.kommune.no.